Evidencia zainteresovaných škôl

Prihláste svoju školu do programu Tréneri v škole

Každý školský rok plánujeme rozšíriť náš program o ďalších 30 - 80 škôl po celom Slovensku. (Prihlásiť sa môže každá škola z mesta, či dediny. To, či bude vybraná o tom rozhodne, či sa v jej blízkosti nachádza úspešne vyškolený tréner). V prípade, ak Vás náš program oslovil zaevidujte svoju školu do programu vyplnením tohto dotazníka. V prípade výberu Vašej školy Vás budeme včas kontaktovať. 

Každá škola, ktorá bude vybraná do programu získa športové pomôcky pre prvý stupeň ZŠ. Škola neuhrádza žiadne poplatky.

Termín ukončenia zberu dotazníkov je stanovený do 30.8.2025.


POZOR ZMENA FINANCOVANIA od šk. roku 2023/2024.


Program "Tréneri v škole" bude od nasledujúceho školského roka 2023/2024 podmienený spoluúčasťou školy vo výške min. 1081,60 €, čo predstavuje spoluúčasť na plat trénera v jednej zo 4 tried, ktoré budú nutnou podmienkou na spoluprácu od školského roka 2023/2024. (3 triedy bude hradiť NIVAM)


Radi by sme Vám zdôvodnili, prečo bude od školského roka 2023/2024 program "Tréneri v škole" podmienený spoluúčasťou školy. Naším cieľom je rozšíriť program do väčšieho počtu škôl a umožniť tým väčšiemu počtu učiteľov a žiakov zažiť náš program, kde budú môcť profitovať z rozvoja odborných zručností a zlepšenia kvality vzdelávania.


Zhrnutie dvoch hlavných zmien:Hlavné benefity pre zapojenú školu, ktoré naďalej zabezpečuje NIVAM:


V prípade, že máte otázky k spoluúčasti v programe "Tréneri v škole", prosím, kontaktujte nás prostredníctvom emailu na adrese trenerivskole@gmail.com  a my Vám pošleme ďalšie informácie a potrebné dokumenty.