184 škôl

900 tried

viac ako 22 000 detí

150 trénerov

1-krát do týždňa