110 škôl

550 tried

viac ako 12 000 detí

91 trénerov

1-krát do týždňa

Ako sa zapojiť do programu?

ŠKOLA - klikni tu: Evidencia nových škôl

TRÉNER - klikni tu: Evidencia záujemcov na pozíciu tréner

UČITELIA a RODIČIA - klikni tu: Evidencia záujemcov len o školenie

Členovia programu "Tréneri v škole"

Ambasádor:

 • Karol Kučera, splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport a poslanec NRSR za OĽaNO


Koordinátori:

 • Hlavný koordinátor : Mgr. Martin Dovičák, PhD.


 • Koordinátor západ: Mgr. Tibor Balga, PhD.

 • Koordinátor pre Bratislavský kraj: Mgr. et Mgr. art. Karol Csino, DiS. art.

 • Koordinátor pre Trnavský kraj: Mgr. Miroslav Holzmann

 • Koordinátor pre Nitriansky kraj: Mgr. Beáta Sciranková

 • Koordinátor pre Trenčiansky kraj: Mgr. Tomáš Valach


 • Koordinátor stred: Mgr. Matej Révay

 • Koordinátor pre Banskobystrický kraj: PaedDr. Katarína Uhríková

 • Koordinátor pre Žilinský kraj: Mgr. Peter Tichý


 • Koordinátor východ : Mgr. Daniel Vasilišin

 • Koordinátor pre Košický kraj: PaedDr. Jozef Muránsky

 • Koordinátor pre Prešovský kraj: Mgr. Adriana Malá


Zodpovedný tím za školenie trénerov :

 • Mgr. Antonín Barák - český spolok „Tréneři ve školách

 • Mgr. Jan Macháček - český spolok „Tréneři ve školách

 • PhDr. Tomáš Gurský PhD. - psychológ

Dátový analytik

 • Mgr. Iveta Cihová, PhD.

Región stred

KTVŠ FF UMB BB

 • PhDr. Mgr. Miroslav Sližik, PhD.

 • doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.

 • Mgr. Juraj Kremnický, PhD.

 • MUDr. Peter Kyseľ, PhD.

Región západ

FTVŠ UK BA

 • Mgr. Ľubor Tománek, PhD.

 • Mgr. Adrián Novosád, PhD.

 • doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD.

 • doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.

 • prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD.

 • prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD.

 • Mgr. Gabriel Buzgó, PhD.

 • PaedDr. Gustáv Argaj, PhD.

 • Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD.

 • Mgr. Martina Luptáková, PhD.

 • Mgr. Miloš Štefanovský, PhD.

 • Mgr. Petra Pačesová, PhD.


Región východ

OAŠ TU KE

 • PaedDr. Vladimír Harčarik

 • Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD.

 • Mgr. Kristína Horizralová


UNI PO

 • doc. PaedDr. Ingrid RUŽBARSKÁ, PhD.

 • Mgr. Daniela FALAT LEÜTTEROVÁ, PhD.

 • Mgr. Tomáš Eliáš, PhD.

 • Mgr. Dana Dračková, PhD.


Externisti z praxe

 • Mudr. Juraj Skladaný, PhD.

 • Mudr. Kamil Kopčík


kontakt:

trenerivskole@gmail.com