FAQ

Na ktorom stupni program pôsobí?

Program aktuálne pôsobí len na 1. stupni ZŠ (najmä v 1. a 2. ročníku).


Kedy sa dozviem, či budem vybraný alebo nevybraný tréner?

To, či bude tréner zaradený do programu v aktuálnom školskom roku sa viete informovať u svojho krajského koordinátora - sekcia  KONTAKTY. Nakoľko je tento program živý proces, trénerom neodosielame e-mail o tom, že do programu zaradení nebudú, keďže túto informáciu nevieme nikdy garantovať. 


Kedy sa dozvieme, či bude naša škola vybraná?

Najneskôr týždeň pred začiatkom aktuálneho šk. roka kontaktujeme LEN vybrané školy. To, či bude Vaša škola vybraná alebo nevybraná  sa viete informovať u svojho krajského koordinátora - sekcia KONTAKTY. Nakoľko on má prehľad o celej logistike v kraji.


Čo rozhoduje, aby ste vybrali našu školu?

Najdôležitejšou podmienkou výberu Vašej školy je dostatočný počet vyškolených trénerov v okolí školy a samozrejme Vaša škola musí vyplniť prihlášku na www.trenerivskole.sk . Ďalšími podmienkami sú napríklad: či škola skutočne potrebuje trénera na svojich hodinách v rámci prvého stupňa. Môže sa stať, že škola už má na prvom stupni zapojených telocvikárov z druheého stupňa a v takomto prípade uprednostňujeme efektívnejší výber školy. 


Prečo sa striedajú(rotujú) tréneri?

Sociológovia hovoria, že školstvo je jeden z najzotrvačnejších systémov. Princíp rotácie zabezpečuje deťom pestrosť a trénerom príležitosť spoznávať nové deti a nové výzvy, ako motivovať všetky deti k pohybu. Rotácia zabezpečuje aj psychologickú zmenu prostredia pre trénera, kde musí opäť zaujať nové deti a inšpirovať pani učiteľku svojou pohybovou paletou aktivít.


Ako a na základe čoho prebieha úhrada platu trénera zo strany školy? (Spoluúčasť školy)


Škola na základe zmluvy ČL.II, bod 2 a) sa zaväzuje znášať náklady vzniknuté na odmenu trénerov z vlastných zdrojov pre minimálne 1(slovom: jednu) triedu školy. (tz. na základe tohto záväzku vie vystaviť objednávku resp. dohodu)1. Odmena pre trénera: 20 €/brutto v súlade so zmluvou.


2. Odporúčané formy nastavenia spolupráce s trénerom: 


a) Uzatvorenie dohody o pracovnej činnosti (DoPČ) 

b) Uzatvorenie dohody o vykonaní práce (DoVP)


c) Fakturácia: Objednávka na službu: Zabezpečenie realizácie programu Tréneri v škole, počet hodín: 1 (najčastejšie) 

 - pred objednávkou je možnosť vyžiadať si Cenovú ponuku od trénera. (hod. sadzba 20 €/ hod. )

pozn. (Fakturácia: Škola by mala stanoviť postup pre fakturáciu, pričom škola musí poslať objednávku a na základe nej tréner odošle faktúru. Môže byť užitočné priložiť export z dochadzkového portálu, ktorý obsahuje relevantné údaje o počte realizovaných hodín na danej škole. Tréner si tam eviduje dochádzku)

 

d) Dohody uzatvorí zriaďovateľ: Máme príklady, kde DoPČ uzatvára zriaďovateľ pre hladký priebeh rotácií trénerov.