FAQ

Na ktorom stupni program pôsobí?

Program aktuálne pôsobí len na 1. stupni ZŠ (najmä v 1. a 2. ročníku).


Kedy sa dozviem, či budem vybraný alebo nevybraný tréner?

To, či bude tréner zaradený do programu v aktuálnom školskom roku sa viete informovať u svojho krajského koordinátora - sekcia KONTAKTY. Nakoľko je tento program živý proces, trénerom neodosielame e-mail o tom, že do programu zaradení nebudú, keďže túto informáciu nevieme nikdy garantovať.


Kedy sa dozvieme, či bude naša škola vybraná?

Najneskôr týždeň pred začiatkom aktuálneho šk. roka kontaktujeme LEN vybrané školy. To, či bude Vaša škola vybraná alebo nevybraná sa viete informovať u svojho krajského koordinátora - sekcia KONTAKTY. Nakoľko on má prehľad o celej logistike v kraji.


Čo rozhoduje, aby ste vybrali našu školu?

Najdôležitejšou podmienkou výberu Vašej školy je dostatočný počet vyškolených trénerov v okolí školy a samozrejme Vaša škola musí vyplniť prihlášku na www.trenerivskole.sk . Ďalšími podmienkami sú napríklad: či škola skutočne potrebuje trénera na svojich hodinách v rámci prvého stupňa. Môže sa stať, že škola už má na prvom stupni zapojených telocvikárov z druheého stupňa a v takomto prípade uprednostňujeme efektívnejší výber školy.


Prečo sa striedajú(rotujú) tréneri?

Sociológovia hovoria, že školstvo je jeden z najzotrvačnejších systémov. Princíp rotácie zabezpečuje deťom pestrosť a trénerom príležitosť spoznávať nové deti a nové výzvy, ako motivovať všetky deti k pohybu. Rotácia zabezpečuje aj psychologickú zmenu prostredia pre trénera, kde musí opäť zaujať nové deti a inšpirovať pani učiteľku svojou pohybovou paletou aktivít.