Evidencia  koordinátorov

Evidencia záujemcov na pozíciu koordinátora. (Aktuálne sú pozície plne obsadené, ale evidenciu máme spustenú pre prípad neočakávanej zmeny pri výmene aktuálnych koordinátorov)

Nutnou podmienkou je bezúhonnosť, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie celého školenia Tréneri v škole.

Očakáva sa skúsenosť v manažérskych a digitálnych kompetenciách.

Každá škola, ktorá bude vybraná do programu získa športové pomôcky pre prvý stupeň ZŠ. Škola neuhrádza žiadne poplatky. Detaily o programe nájdete na webe:  www.trenerivskole.sk


Vaše osobné údaje budú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výhradne na účel komunikácie medzi vedúcimi programu TRÉNERI V ŠKOLE a Vami. Odoslaním dotazníka súhlasíte, aby sme Vaše osobné údaje používali na komunikáciu s Vami. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.  


Plánovaná odmena pre regionálneho koordinátora je: 25 €/brutto. (Dohoda o PČ max. 10 hod. týždenne).


Program "Tréneri v škole" je pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, s podporou MŠVVaŠ SR