Evidencia  koordinátorov

Evidencia záujemcov na pozíciu koordinátora. 

Nutnou podmienkou je bezúhonnosť, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie celého školenia Tréneri v škole.

Očakáva sa skúsenosť v manažérskych a digitálnych kompetenciách.

Každá škola, ktorá bude vybraná do programu získa športové pomôcky pre prvý stupeň ZŠ. Škola neuhrádza žiadne poplatky. Detaily o programe nájdete na webe:  www.trenerivskole.sk


Vaše osobné údaje budú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výhradne na účel komunikácie medzi vedúcimi programu TRÉNERI V ŠKOLE a Vami. Odoslaním dotazníka súhlasíte, aby sme Vaše osobné údaje používali na komunikáciu s Vami. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.  


Plánovaná odmena pre regionálneho koordinátora je: 25 €/brutto. (Dohoda o PČ max. 10 hod. týždenne).


Program "Tréneri v škole" je pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, s podporou MŠVVaŠ SR