Portál

Prihlasovanie je LEN pre zazmluvnených trénerov a školy.

Prihlásiť sa môžu aj deti, ktoré sú zapojené v programe a dostanú registračné kódy zo školy.