O nás

Program Tréneri v škole je založený na prepojení športov, ktoré sa v pravidelnej rotácií na štandardných hodinách Telesnej a športovej výchovy (1. stupeň ZŠ) vykonávajú s deťmi pestrou pohybovou činnosťou. Program tým vytvára vzťah k pohybovej aktivite a žiak získava základné pohybové návyky v jednotlivých športoch.

Dôležitý princíp programu je, že dieťa netlačí do konkrétneho športu, práve naopak, chceme aby si dieťa vybralo šport, ktorý sa mu najviac páči. Na hodinách Telesnej a športovej výchovy je naším cieľom rozhýbať všetky deti hravou formou. Kladieme dôraz na spoluprácu s učiteľmi a učiteľkami a zapájame ich, čo najviac do samotných hier, či cvičení. 

Program zabezpečuje pravidelné interné vzdelávanie, ktoré je kľúčom k udržaniu kvality a náboja v práci s deťmi. 

Celý program je v spolupráci s odborníkmi z akademickej obce, trénermi, psychológom a zakladateľmi českého programu Tréneri ve škole.

Členovia programu "Tréneri v škole"

Riaditeľ programu

Koordinátori

Zodpovedný tím za školenie trénerov

Dátový analytik

Región stred

KTVŠ FF UMB BB

Región západ

FTVŠ UK BA


UKF NR


Región východ

OAŠ TU KE


UNI PO


Externisti z praxe


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technickí a administratívni pracovníci a pracovníci pre styk s verejnosťou:

Zamestnanci úradu vlády SR (Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport)kontakt:

trenerivskole@gmail.com


Detaily o programe nájdete tu:  LINK

Ako to vyzerá ? Pozrite si video