O nás

Program Tréneri v škole je založený na prepojení športov, ktoré sa v pravidelnej rotácií na štandardných hodinách Telesnej a športovej výchovy (1. stupeň ZŠ) vykonávajú s deťmi pestrou pohybovou činnosťou. Program tým vytvára vzťah k pohybovej aktivite a žiak získava základné pohybové návyky v jednotlivých športoch.

Dôležitý princíp programu je, že dieťa netlačí do konkrétneho športu, práve naopak, chceme aby si dieťa vybralo šport, ktorý sa mu najviac páči. Na hodinách Telesnej a športovej výchovy je naším cieľom rozhýbať všetky deti hravou formou. Kladieme dôraz na spoluprácu s učiteľmi a učiteľkami a zapájame ich, čo najviac do samotných hier, či cvičení. 

Program zabezpečuje pravidelné interné vzdelávanie, ktoré je kľúčom k udržaniu kvality a náboja v práci s deťmi. 

Celý program je v spolupráci s odborníkmi z akademickej obce, trénermi, psychológom a zakladateľmi českého programu Tréneri ve škole.

Členovia programu "Tréneri v škole"

Riaditeľka sekcie, kde patrí program Tréneri v škole:


Koordinátori





Zodpovedný tím za školenie trénerov

Dátový analytik

Región stred

KTVŠ FF UMB BB

Región západ

FTVŠ UK BA


UKF NR


Región východ

OAŠ TU KE


UNI PO


Externisti z praxe


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technickí a administratívni pracovníci a pracovníci pre styk s verejnosťou:

Zamestnanci úradu vlády SR (Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport)



kontakt:

trenerivskole@gmail.com


Detaily o programe nájdete tu:  LINK

Ako to vyzerá ? Pozrite si video