Školy

Hlavný koordinátor SVK - Mgr. Martin Dovičák, PhD.

Pozn. Logistika výberu miest a škôl v regiónoch bola podmienená časovej efektivite transportu koordinátora a trénerov medzi školami.