Regióny

Hlavný koordinátor SVK - Mgr. Martin Dovičák, PhD.

Program sa logisticky rozdeľuje do troch regiónov:


Pozn. Logistika výberu miest a škôl v regiónoch bola podmienená časovej efektivite transportu koordinátora a trénerov medzi školami.