Školenie

Harmonogram školení

Podmienky na obsadenie pozície “tréner”

 

1. Časová dostupnosť v dopoludňajších hodinách v pracovných dňoch.

2. Povinnosť absolvovať školenie v rozsahu 20 hodín 

3. Bezúhonnosť.

4. Úspešné absolvovanie školenia

5. Účastníci na školenie budú kontaktovaní najneskôr 2 týždne pred školením.

 

  Vaše osobné údaje budú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výhradne na účel komunikácie medzi vedúcimi programu TRÉNERI V ŠKOLE a Vami. Odoslaním dotazníka súhlasíte, aby sme Vaše osobné údaje používali na komunikáciu s Vami. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.


Práca a úloha trénerov

 

  Každý z vybraných trénerov musí absolvovať povinné školenie, po ktorom bude zaradený (podľa jeho špecifikácie) do jedného z troch dvojmesačných cyklov:

 

 

  Každý, už vyškolený tréner, bude môcť pôsobiť v programe “Tréneri v škole” vo svojej

špecializácií, min. 6, max 8 týždňov (pokiaľ nie je dohodnuté inak), každý školský (pracovný) deň, pondelok-piatok. Každý deň, v čase od 8:00 -13:30 hod, odučí väčšinou na inej základnej škole, 2 hod Telesnej a športovej výchovy, v dvoch triedach, v prvých dvoch ročníkoch (napr. 1A a 2B),

resp. 2 hod Telesnej a športovej výchovy, vo svojej špecifikácií denne, v spolupráci so zodpovedajúcim pedagógom za triedu. Znamená to, že odučí 10 hod týždenne, väčšinou na piatich školách, alebo 40 hod mesačne, väčšinou na piatich školách. Každý tréner sa zodpovedá svojmu koordinátorovi v danom regióne a spolupracuje s ním na dennej báze, ak to koordinátor vyžaduje... (reporty z hodiny TaŠV, vstupné informácie pre analýzy a pod.)

odmena: 20€/hod brutto

- vzhľadom na pandémiu Covid19 a tým aj obmedzenie pôsobenia trénerov na ZŠ, môže byť program “Tréneri v škole” posunutý na vyhovujúcu a bezpečnú dobu.