213 škôl                        

> 950 tried  

> 22 000 detí                  

> 150 trénerov

1-krát do týždňa

Karol Kučera

splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport

ambasádor programu (projektu)

„Deti sú 20 percent našej súčasnosti, ale 100 percent našej budúcnosti.“