Zoznam vybraných trénerov do pilotného projektu

Zoznam trénerov_2021/2022_web

Kritéria bodového výberu:

  • 40% tvorilo vzdelanie v odbore TV alebo trénerstvo

  • 20 % trénerská kvalifikácia vo vybranom športe

  • 40 % kvalitatívne hodnotenie 9 člennej komisie (Prax, skúsenosť s počtom detí, dôvod zapojenia, ukážka príkladu vybraného cvičenia so 6 ročnými deťmi)


Priebeh kvalitatívneho hodnotenia 9 člennej komisie:

Členovia komisie priradili body na základe odpovedí záujemcov, pričom jednému uchádzačovi mohli priradiť max. 40 bodov. Z 9 člennej komisie sa následne vytvoril priemer ich spoločného hodnoteniaa výsledná hodnota bola za kvalitatívne hodnotenie, pričom nutnou podmienkou bol minimálny počet 20 bodov, v tejto časti.


Menný zoznam komisie:

  1. člen príslušnej fakulty

  2. člen príslušnej fakulty

  3. PhDr. Tomáš Gurský PhD.

  4. Mgr. Martin Dovičák, PhD.

  5. Karol Kučera

  6. Mgr. Antonín Barák

  7. Mgr. Jan Macháček