Zoznam vybraných trénerov do pilotného projektu

Zoznam trénerov_2021/2022_web

Kritéria bodového výberu:


Priebeh kvalitatívneho hodnotenia 9 člennej komisie:

Členovia komisie priradili body na základe odpovedí záujemcov, pričom jednému uchádzačovi mohli priradiť max. 40 bodov. Z 9 člennej komisie sa následne vytvoril priemer ich spoločného hodnoteniaa výsledná hodnota bola za kvalitatívne hodnotenie, pričom nutnou podmienkou bol minimálny počet 20 bodov, v tejto časti.


Menný zoznam komisie: